KOSMETISK BEHANDLING

Ifølge cirkulære fra Sundhedsstyrelsen dateret 1. december 2007 må kosmetiske behandlinger med laser og IPL (Intense Pulsed Light) kun udføres af personer, som er godkendt af sundhedsstyrelsen. Medhjælpende personale, som udfører disse behandlinger, skal ligeledes efter ansøgning godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Speciallæge John Larsen og klinikken er godkendt af Sundhedsstyrelsen og opfylder således de lovmæssige krav.

NB: Kosmetisk behandling må ikke udføres på personer under 18 år.

Sundhedsstyrelsen har desuden fastlagt konkrete regler for behandlingsforløbet ved kosmetiske behandlinger. Sammenfattet er disse som følger. 

  1. Før behandlingen skal personen orienteres skriftligt og mundtligt om behandlingens art og forløb inklusiv eventuelle bivirkninger.
  2. Før og eventuelt efter afsluttet behandling tages foto af det behandlede hudområde.
  3. Herefter kan den egentlige behandling gennemføres.

På nedenstående link kan du læse mere om Sundhedsstyrelsens cirkulære samt se hvilke læger og klinikker, som er godkendt til at udføre kosmetiske behandlinger.

Sundhedsstyrelsen kosmetisk behandling

 

Klinikkens kosmetiske behandlinger
udføres med et Palomar StarLux-500 system, som er et IPL system. IPL er en forkortelse for Intense Pulsed Light.

I forhold til traditionel laserbehandling er IPL væsentlig mindre smertende og medfører kun i enkelte tilfælde lettere gener efter den enkelte behandling. Dette skyldes bl.a., at IPL-glashovedet, som kommer i kontakt med huden er nedkølet, hvilket også kan fornemmes under behandlingen. Eventuel smerte kan sammenlignes med et svip med en elastik på huden.

CO2-laser

Klinikken anvender en UNI-laser 450P CO2-laser.


CO2-laser (kuldioxyd-laser) er en lasertype, som kan sammenlignes med et kirurgisk indgreb af mindre omfang. Laserstrålen medfører en kraftig opvarmning af vævet, hvorved velafgrænsede, godartede hudelementer kan fjernes. Før behandlingen anlægges lokalbedøvelse.

Behandling med CO2-laser vil oftest blive betragtet som kosmetisk og dækkes således ikke af sygesikringen. Enkelte diagnoser giver dog mulighed for behandling under sygesikringen. Dette vurderes af hudlægen i hvert enkelt tilfælde.

 

 

 

 

Følgende kosmetiske behandlinger kan tilbydes

Tryk på de forskellige links: