IPL-BEHANDLING AF PIGMENTFORANDRINGER

IPL (Intense Pulsed Light) kan anvendes til behandling af forskellige former for lyse til brune pletter på huden. Eksempelvis almindelige fregner og solbetingede pletter (leverpletter). Pigmentet består af melanin i form af små pigmentkorn højt i hudens lag.

Ved behandling med IPL opsuger pigmentpletterne lysenergien, hvorved pigmentkornene sprænges i stykker. Almindeligvis er pletterne helt svundet eller betydeligt bleget efter 1-2 behandlinger givet med 4-8 ugers mellemrum.

Under selve IPL-behandlingen kan det enkelte ”skud” mærkes som et lille svip med en elastik på huden. I timerne efter behandlingen kan der være en mindre rødme og varmefornemmelse. Let kløe og svien i huden kan forekomme. Senere fremkommer brunfarvning som skaller af i løbet af de næste 3 uger.
Almindeligvis er der ingen komplikationer. Der kan dog forekomme væskedannelse og skorpedannelse i dagene efter behandlingen. Dette kan evt. behandles med Klorhexidin creme som fås i håndkøb på apoteket.

Det er vigtigt forud for behandlingen ikke at være solbrændt. Man må derfor ikke solbade eller gå i solarium 2 måneder før behandlingen. På behandlingsdagen må ikke anvendes solcreme eller kosmetik i behandlingsområdet. Eventuelle hår skal være fjernet. For at undgå farveforandringer skal man efter behandlingen undgå udsættelse for sol og anvende solcreme med faktor 30 eller derover i mindst 2 måneder. Make-up kan anvendes frit.

Der kan forekomme pigmentforstyrelser i behandlingsområdet, hvor huden kan blive lysere eller mørkere end den omgivende hud. Risikoen for dette er størst hos personer, som i forvejen er mørke i huden. Pigmentforstyrelserne vil som oftest forsvinde efter en periode på måneder til år.

IPL-behandling er ikke egnet til personer, som har tendens til at danne store, tykke ar (keloid-dannere).

Information og samtykke
Efter at have gennemlæst denne skriftlige information skal man have mundtlig information om behandlingen og mulighed for at stille spørgsmål. Man har her mulighed for at medbringe en bisidder. Efter den mundtlige information skal der ved kosmetiske behandlinger være mindst 2 dages betænkningstid, før man giver sit samtykke til behandlingen.

 

Retur til Kosmetisk behandling